Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Nowe zasady odwiedzin w słupeckim szpitalu

Nowe zasady dla odwiedzających wprowadza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

-Ze względu na trwający okres pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 I możliwość transmisji zakażeń u osób o obniżonej odporności, w szpitalu wprowadzone są następujące zasady odwiedzin.Odwiedziny mogą się odbywać wyłącznie za zgodą personelu. Na salach wieloosobowych wymagana jest zgoda pozostałych pacjentów hospitalizowanych na danej sali chorych.Odwiedziny odbywają się w godzinach 15-17

Wstęp do oddziałów jako osoba odwiedzająca ma jednorazowo jedna osoba do jednego chorego. W przypadku sal wieloosobowych na sali chorych jednoczasowo może przebywać tylko jedna osoba odwiedzająca.
Czas odwiedzin ogranicza się do maksymalnie 15 minut. W przypadku wsparcia rodziny w czynnościach pielęgnacyjno-opiekuńczych czas ten może ulec wydłużeniu, po uzyskaniu każdorazowo zgody personelu.
Obowiązuje zakaz wstępu do oddziałów szpitalnych osób nie będących pacjentami oddziału, z objawami infekcji.

Przed wejściem na teren oddziału osoba odwiedzająca ma obowiązek przedstawić personelowi dokument poświadczający, że dana osoba jest w pełni zaszczepiona przeciwko COVID-19 lub jest ozdrowieńcem lub posiada negatywny wynik testu w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 (antygenowy lub PCR) nie starszy, niż wykonany w ciągu poprzedzających wejście 48 godzin. W przypadku nieposiadania żadnego z w/w dokumentów wstęp na teren oddziałów szpitalnych jest zabroniony! Wyjątkiem są wizyty pożegnalne u chorych umierających (sposób takiej wizyty i jej czas uzgadnia się każdorazowo z personelem oddziału).

W przypadku sprawowania dodatkowej opieki nad chorym (np. rodzic dziecka hospitalizowanego) zasady ustala się indywidualnie z personelem oddziału.Osoba odwiedzająca ma obowiązek podczas pobytu na oddziale zachować dystans minimum 1,5 metra od wszystkich chorych i personelu oddziału, bezwzględnie stosować maseczkę zakrywającą usta i nos (niezależnie od posiadanych zaświadczeń zwalniających z takiego obowiązku w innych przestrzeniach publicznych) oraz dezynfekować ręce przy wejściu na oddział.

Osoby odwiedzające mają obowiązek dostosować się do poleceń personelu oddziału, w tym opuścić oddział/salę w przypadku takiej prośby.Osoby odwiedzające mają obowiązek konsultować z personelem medycznym pozostawianie choremu środków spożywczych. Obowiązuje zakaz wnoszenia do szpitala wyrobów tytoniowych i alkoholu- czytamy na stronie szpitala.


Najnowsze komentarze
  • To jest szpital czy obóz koncentracyjny?
    Nikomu nie życzę tam trafić.

    • Obóz. Człowiek tam jest traktowany jak rzecz.

Dodaj komentarz