Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Nowy budynek gospodarczy w Korwinie

W sołectwie Korwin zakończyła się realizacja projektu „Zakup budynku gospodarczego z wyposażeniem”.

Na planowany cel gmina Słupca uzyskała dotację celową z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś

Projekt współfinansowany jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”.

Wysokość przyznanej dotacji to 25 659,00 zł.10 996,71 zł stanowiły środki z Funduszu Sołeckiego. Część prac oraz materiałów na potrzeby projektu stanowiła wkład własny mieszkańców sołectwa.

-Realizacja projektu przyczyni się do pełniejszego rozwoju funkcji pozarolniczej sołectwa. Modernizacja miejsca spotkań lokalnej społeczności pozwoli bowiem na szerszą realizację zainteresowań mieszkańców zwłaszcza tych kulinarnych.

Pięknie zagospodarowana przestrzeń publiczna stanie się także wizytówką miejscowości, poprawi estetykę wsi i architekturę krajobrazu, wpłynie na promocję miejsca.

Gmina Słupca serdecznie dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu.

Jesteśmy niezmiernie dumni, że możemy poszczycić się bezinteresownie działającym na rzecz sołectwa społeczeństwem – mówi Zastępca Wójta Gminy Słupca Cezary Przybylski.

 


Brak komentarzy

Dodaj komentarz