Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Nowy punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Starostwie

W kompleksie budynków Starostwa Powiatowego w Słupcy oddano do użytku nowe pomieszczenie, w którym świadczona będzie Nieodpłatna Pomoc Prawna. Biuro znajduje się przy ul. Poznańskiej 18 z wejściem od strony dziedzińca pomiędzy budynkami D i E.

Na terenie powiatu słupeckiego znajdują się trzy punkty, w których można uzyskać pomoc w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji. Pozostałe dwa zlokalizowane są w Urzędzie Miasta i Gminy Zagórów przy ul. Kościelnej 4 oraz Urzędzie Gminy Orchowo ul. Kościuszki 6.

Finansowany przez państwo system poradnictwa prawnego pomaga osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, np. z powodu kłopotów mieszkaniowych, zagrożenia eksmisją, problemów pracowniczych, alimentacyjnych czy odziedziczenia długów. Nie wszyscy jednak mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia prawnego. Dotyczy to jedynie osób, które nie mogą ponieść kosztów odpłatnej pomocy. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje także osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą (osoba samozatrudniona) niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku.

 

 

Oddane do użytku pomieszczenie zostało wyremontowane i wyposażone ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa, z części będącej w dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadania zleconego w zakresie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

W połowie października Zarząd Powiatu Słupeckiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w przyszłym roku zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej na terenie powiatu słupeckiego. Zgodnie z zasadami przyznawania dotacji do udziału w konkursie uprawniona jest organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego we wspomnianym zakresie.

 

TEKST/FOTO: Powiat Słupecki


Najnowsze komentarze
  • uważam że taka pomoc powinna udzielana być sędziom i śledczym.tak,tak posmakowałem troszkę wokandy w rejonowym i okręgowym . prawo swoje sędzia swoje a że jest podobno sądownictwo niezależne to ich racja a paragrafy w dalszej kolejności i według uznania.

  • Nie miałeś świateł przy rowerze? Czy karty rowerowej?

Dodaj komentarz