Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Nowy sprzęt dla słupeckich strażaków

Gmina Miejska Słupca zakupiła nowoczesny sprzęt do ratowania mienia i życia ludzkiego dzięki pozyskanym środkom z Funduszu Sprawiedliwości, których dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

– W piątek w siedzibie Urzędu Miasta w Słupcy miało miejsce uroczyste przekazanie sprzętu do ratowania mienia i życia ludzkiego jednostce OSP w Słupcy.

Burmistrz Miasta Słupcy,  Michał Pyrzyk przekazał sprzęt na ręce prezesa Zarządu Pana Piotra Rogowicza. Łączna wartość pozyskanego sprzętu to 10 200,00 zł.

Na mocy podpisanych umów jednostka OSP w Słupcy otrzymała: piłę ratowniczą, drabinę teleskopową i drabinę teleskopowo – przegubową. Wkład własny Gminy na zakup sprzętu wyniósł 200 zł.

Zadanie było realizowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – czytamy na stronie Urzędu Miasta w Słupcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *