Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Nowy sprzęt dla strażaków z Gminy Lądek

W piątek w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Lądku, odbyło się przekazanie sprzętu zakupionego ze środków z Funduszu Sprawiedliwości dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Lądek.

W uroczystości na zaproszenie Wójta uczestniczył Pan Robert Popkowski – radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Wsparcie otrzymały Ochotnicze Straże Pożarne z Ciążenia, Lądku, Ratynia, Samarzewa i Woli Koszuckiej.

Za środki przeznaczone przez Ministerstwo Sprawiedliwości do jednostek ochotniczej straży pożarnej zakupiony został sprzęt służący udzielaniu pomocy osobom poszkodowanym w zdarzeniach, przy których interweniują druhowie m.in. detektor wielogazowy, węże, maszt oświetleniowy LED czy hełmy strażackie.

Całość przedsięwzięcia to kwota 31 tys. zł., z czego 25 tys. zł to środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości; reszta to środki własne z budżetu Gminy.

Obdarowanym jednostkom OSP serdecznie gratulujemy.

 

TEKST/FOTO: Gmina Lądek


Brak komentarzy

Dodaj komentarz