Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Nowy sprzęt dla strażaków z Gminy Lądek

Gmina Lądek zakupiła nowoczesny sprzęt do ratowania mienia i życia ludzkiego dzięki pozyskanym środkom z Funduszu Sprawiedliwości, których dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

W sali OSP w Lądku miało miejsce uroczyste przekazanie powyższego sprzętu jednostkom OSP z terenu Gminy Lądek.

W przekazaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz, Prezes Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lądku Szczepan Babacz, Komendant Gminny OSP w Lądku Jerzy Orchowski, Zastępca Dowódcy JRG PSP Mariusz Pawela

Łączna wartość pozyskanego sprzętu to 42 020,20 zł. Dotacja wyniosła 41 600,00 zł. Wkład własny gminy w zakup sprzętu wyniósł tylko 420,20 zł.

Zadanie było realizowane w 99% ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB) na rok 2018 oraz w 1% ze środków budżetu gminy.

Poszczególne jednostki otrzymały:

1. OSP Lądek
– Pilarka do drewna – 2 szt.
– Parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków – 2 szt.
2. OSP Ciążeń
– Zakup torby ratowniczej – 1 szt
3. OSP Wacławów
– Zakup torby ratowniczej- 1 szt.
4. OSP Samarzewo
– Zakup torby ratowniczej- 1 szt.

5. OSP Ratyń
– Zakup torby ratowniczej- 1 szt.
6. OSP Dolany
– Sługocin
– pilarka do drewna – 1 szt.
– agregat prądotwórczy – 1 szt.
8. Wola Koszucka
– zakup torby ratowniczej – 1 szt.
– Sprzęt do oznakowania terenu akcji – 1 sztuka

Brak komentarzy

Dodaj komentarz