Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Nowy sprzęt i wyposażenie dla OSP w Powidzu

W kwietniu 2021 roku Gmina Powidz złożyła do Marszałka Województwa Wielkopolskiego – Marka Woźniaka, wniosek o przyznanie dotacji celowej na pomoc finansową miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych działań w zakresie ratownictwa wodnego.

Wskutek pozytywnego rozpatrzenia wniosku, w lipcu 2021 roku, Województwo Wielkopolskie podpisało z Gminą Powidz umowę, której przedmiotem była pomoc finansowa na zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratownictwa wodnego na obszarze Jeziora Powidzkiego. Województwo Wielkopolskie w ramach pomocy udzieliło na ten cel dotacji w wysokości 20.000,00 zł. Na tym samym poziomie, wkład własny zadeklarowała Gmina Powidz, co dało 40.000,00 zł z przeznaczeniem na dalsze doposażanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na naszym terenie.

Na zakupy sprzętu i wyposażenia, zrealizowane w ramach tegorocznej umowy składają się:3 komplety suchych kombinezonów do pracy w wodzie, 3 sztormiaki 2-częściowe, 8 sztuk worków wypornościowych, kompresor, defibrylator AED, megafon.

Zdajemy sobie sprawę z tego, jak wielkim walorem turystycznym dysponujemy, a co za tym idzie – jaka odpowiedzialność spoczywa na nas, w związku z zapewnieniem ludziom bezpiecznego wypoczynku na terenie naszej gminy. Wychodząc naprzeciw nieustającym zagrożeniom i oczekiwaniom, każdego roku podejmujemy kolejne działania skupiające się na dziedzinie szeroko rozumianego bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

W kolejnych latach, planujemy kontynuować zabezpieczanie akwenu Jeziora Powidzkiego. W sezonie letnim, kiedy zapotrzebowanie na wykwalifikowanych ratowników jest wyjątkowo wysokie, otrzymujemy cenną pomoc ze strony jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, których ochotnicy nieodpłatnie asekurują akwen i podejmują wspólną pracę dla dobra wszystkich ludzi, cieszących się turystycznymi wartościami gminy Powidz.

Doposażenie na rzecz naszych zespołów ratownictwa, to bardzo istotna operacja, która w dużej mierze przełoży się na standard bezpiecznego wypoczynku w gminie Powidz, albowiem nie tylko umiejętności ale również odpowiedni sprzęt, składają się na podejmowanie skutecznych interwencji.

 

 

TEKST/FOTO: Gmina Powidz


Brak komentarzy

Dodaj komentarz