Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

O dziedzictwie Puszczy Pyzdrskiej

W zagórowskiej bibliotece publicznej można podziwiać walory „Olęderskiego dziedzictwa Puszczy Pyzdrskiej”. Za nami wernisaż połączony z wykładem Wiesławy i Przemysława Kowalskich, społeczników z Towarzystwa Kulturalnego „Echo Pyzdr”.

Spotkanie odbyło się 7 marca. Mobilną wystawę przygotowała Lokalna Organizacja Turystyczna „Puszcza Pyzdrska”. Tworzą ją 32 obrazy przedstawiające krajobrazy i archiwalia „olęderskiego dziedzictwa”. Podczas prelekcji zwrócono uwagę na wyjątkową architekturę terenu puszczy, położonej w Wielkopolsce – na południe od Warty i obecnie zamykającej się w obrębie czternastu gmin w sześciu powiatach. Naturalne granice tej krainy geograficznej tworzą od zachodu, północy i wschodu rzeki: Prosna, Warta i Powa. Puszczę wyróżniają „domy z żelaza” zbudowane na przełomie wieków XVIII i XIX przez pierwszych osadników obszaru zwanych „Olędrami”, którzy przekształcili trudny teren dla upraw w przynoszący dochody zarówno ludności zapraszanej głównie z Niemiec, jak i polskim właścicielom ziem. Stare gospodarstwa są harmonijnie wkomponowane w krajobraz. Podczas wystawy zaprezentowano także najnowsze publikacje: „Dizajn na ludowo” dr Justyny Górskiej-Streicher i „Zarys najstarszych dziejów osad olęderskich w Puszczy Pyzdrskiej 1746-1793” Zbigniewa Chodyły.

W spotkaniu udział wzięły także uczennice drugiej klasy Technikum Obsługi Turystycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie wraz z opiekunkami – Kamilą Bartłomiejczak i Katarzyną Maciochą. Zbiory szkolnej biblioteki poszerzyły się również o publikację autorstwa Zbigniewa Chodyły.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz