Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

O mocnych i słabych stronach gmin

Co jest mocną, a co słabą stroną gminy? Co ją wyróżnia, a czego brakuje? Na te pytania odpowiedzieć mają spotkania organizowane przez Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska.

Spotkania dotyczące analizy SWOT przeprowadzone zostaną na terenie pięciu gmin powiatu słupeckiego, które objęte są Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020. Pierwsze konsultacje społeczne odbyły się na terenie miasta Słupca oraz gminy wiejskiej Słupca. Następnego dnia przyszedł czas na gminy: Zagórów i Lądek, a kolejne spotkania zaplanowano na 21 sierpnia w Powidzu i Ostrowitem oraz 24 sierpnia w Strzałkowie. Konsultacje mają charakter otwarty, są skierowane do mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, lokalnych liderów i przedstawicieli samorządu. Niestety, spotkania nie cieszą się dużym zainteresowaniem. Do tej pory wzięli w nich udział przede wszystkim sołtysi.

Analiza SWOT ma na celu określenie mocnych i słabych stron gminy oraz szans i zagrożeń. Oddolne podejście i  konsultacje z mieszkańcami gmin dają możliwość wnikliwej diagnozy w celu zbadania potrzeb na jakie projekty skierować (jakie są potrzeby mieszkańców, co dla nich jest konieczne i potrzebne do wykonania) środki finansowe dostępne w ramach PROW w ramach nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Podsumowaniem analizy było wskazanie celów do realizacji w każdej gminie oraz wypełnienie fiszki projektowej.

Kolejne spotkanie w ramach budowania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Unia Nadwarciańska, podsumowujące przeprowadzone analizy we wszystkich 7 gminach planowane jest na 15 września b.r. w sali herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy o godz. 10.00.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz