Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Obradował związek gmin

Wybór zastępcy Przewodniczącego Zarządu oraz uchwalenie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2015 rok- to najważniejsze kwestie podjęte na wczorajszym posiedzeniu Związku Gmin Regionu Słupeckiego.

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gmin należących do Związku Gmin Regionu Słupeckiego- to uchwała, którą Zgromadzenie podejmuje każdego roku. Program dotyczy zapewnienia opieki oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych, a w szczególności psów i kotów oraz zwierząt gospodarskich.

Dariusz Grzywiński, zastępca przewodniczącego zarządu Związku

 

 

Program określa również sposoby finansowania zadań związanych z zapewnieniem opieki zwierzętom bezdomnym. Zgodnie z nim gminy należące do Związku przeznaczą na tę działalność w 2015 roku łącznie blisko 230 tys. zł. Środki te pochodzić będą ze składek członkowskich.

Drugą ważną kwestią podjętą na wczorajszym zebraniu był wybór zastępcy Przewodniczącego Zarządu. Został nim Dariusz Grzywiński. Wójt gminy Strzałkowo pełnił już wcześniej tę funkcję, jednak ze względu na zmiany w statucie Zgromadzenie Związku musiało przeprowadzić w tej sprawie głosowanie. Za jego kandydaturą opowiedzieli się wszyscy członkowie Zgromadzenia obecni na posiedzeniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *