Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Odebrali Nagrody Wójta w Gminie Słupca

W Urzędzie Gminy Słupca odbyło się uroczyste wręczenie Nagród Wójta dla najlepszych absolwentów klas ósmych.

Czworo uczniów, którzy w klasie ósmej osiągnęli średnią powyżej 5,30 i rok wcześniej – w klasie siódmej – większą niż 5,00, odebrało z rąk Wójta Gminy Słupca – Grażyny Kazuś, Zastępcy Wójta – Cezarego Przybylskiego, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych – Jarosławy Kobos, Przewodniczącego Rady Gminy Słupca – Jerzego Kopczyńskiego oraz Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego – Artura Kuchowicza nagrody książkowe.

Na konta uczniów wpłynęły nagrody finansowe w wysokości 500,00 zł. Do grona najlepszych w tym roku trafili: uczniowie Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej: Martyna Kamińska i Dominik Czerniejewski oraz uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Cieninie Kościelnym: Krystian Dzwoniarski i Marta Foszpaniak.

Rodzice wyróżnionych uczniów otrzymali listy gratulacyjne. Gratulacje trafiły także na ręce dyrektorów szkół, Danuty Samul i Ewy Rutkowskiej.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz