Ogromne zainteresowanie kobiecym klubem piłkarskim

Ponad 30 zawodniczek zjawiło się na treningu pokazowym w związku z planowanym utworzeniem kobiecego klubu piłkarskiego w Słupcy. O pomyśle rozmawialiśmy z jego inicjatorką,  Martyną Piasecką oraz uczestniczkami treningu. Więcej informacji na temat gry w nowej drużynie można uzyskać pod numerem 796-307-833.