Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Olimpiada Zdrowia Polskiego Czerwonego Krzyża w Drążnej

21 kwietnia 2023 roku w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej odbył się etap rejonowy Ogólnopolskiej Olimpiady Zdrowia PCK.

W konkursie wzięło udział 6 szkół – 4 szkoły ponadpodstawowe: Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Słupcy, Zespół Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie i 2 szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Drążnej i Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy.

Uczestnicy musieli rozwiązać test składający się z 40 pytań dotyczący prawidłowego odżywiania, pierwszej pomocy, zdrowego stylu życia. W kategorii szkół podstawowych I miejsce zajęła Wiktoria Staśkiewicz – Szkoła Podstawowa nr 3 w Słupcy, II miejsce Julia Gorzelańczyk– Szkoła Podstawowa w Drążnej. W kategorii szkół ponadpodstawowych: I miejsce zajął Bartosz Glapa – Liceum Ogólnokształcące w Słupcy, II miejsce Klaudia Szambelan – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie, III miejsce Natalia Ejchorst – Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupcy, IV miejsce Klaudia Łukaszewicz – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie.

Komisję konkursową stanowiły: Barbara Reszelewska – sekretarz PCK oraz Małgorzata Pluta pracownik ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia PSSE w Słupcy. Fundatorem nagród był Urząd Miasta w Słupcy, Firma Jaguar Tomasz Chwiłowicz oraz Powiatowa Stacja Epidemiologiczna w Słupcy.

Osoby, które zajęły pierwsze miejsca zakwalifikowały się do etapu wojewódzkiego.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz