Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Organizują szkolenia strzeleckie dla młodzieży

Stowarzyszenie „Z Wiatrem i pod Wiatr” otrzymało środki na realizację projektu – „Szkolenie strzeleckie młodzieży”.

-Pieniądze pozyskano w ramach Otwartego Konkursu ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pn. I Ty możesz służyć Ojczyźnie, ogłoszonego przez Ministra Obrony Narodowej.

Projekt realizowany jest od czerwca do listopada 2022. Jego celem jest upowszechnienie rozwoju i podniesienie poziomu szkolenia proobronnego społeczeństwa. Działania przyczynią się również do przygotowania młodzieży do zawodowej służby wojskowej i służby w Wojskach Obrony Terytorialnej.
Projekt skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy.

Wartość finansowa projektu to 30 890 zł, z czego 28000 zł to środki pochodzące z MON. Zajęcia z młodzieżą rozpoczną się we wrześniu i obejmą wykłady (szkolenie edukacyjno – informacyjne), treningi strzeleckie z karabinów pneumatycznych. Cykl treningów zakończony zostanie zawodami, na których najlepsi strzelcy otrzymają nagrody.

Partnerem projektu jest Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupcy Osobą odpowiedzialną za realizację projektu jest Karol Biadasz.
To już nasz 7 projekt, który zyskał uznanie Ministra Obrony Narodowej! Łączna wartość środków finansowych pozyskanych z MON od 2014 r. to ponad 111 tys. złotych!

Osobą odpowiedzialną za realizację projektu jest Karol Biadasz. Szczegółowe informacje będą dostępne na stronie internetowej ZSE w Słupcy oraz na naszym profilu- czytamy w informacji Stowarzyszenia.

 


Brak komentarzy

Dodaj komentarz