Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

OSP Wilczna wybrała nowy Zarząd

W sobotę, 2 października, w remizie w Wilcznej, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OSP w Wilcznej.

Zebrani spotkali się by podsumować działalność jednostki za rok 2020 oraz dokonać wyboru na pięcioletnią kadencję nowych władz – Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Zebranie rozpoczął Prezes Jednostki dh Marcin Cybul. Minutą ciszy uczczono pamięć dh Czesława Wesołka, który odszedł w ostatnim okresie na wieczną wartę.

Prowadzenie dalszej części zebrania sprawozdawczo- wyborczego przekazano dh Michałowi Rutkowskiemu, który przystąpił do realizacji porządku obrad. Dh Marcin Cybul przedstawił sprawozdanie z działalności. Aktualnie jednostka OSP liczy 79 druhenek i druhów oraz 10 członków MDP. W minionym roku sprawozdawczym jednostka uczestniczyła w 21 akcjach ratowniczo-gaśniczych . Skarbnik, dh Roman Gwizdała, przedstawił sprawozdanie finansowe za miniony okres oraz plan finansowy na bieżący rok.

Na wniosek Komisji Rewizyjnej, udzielono Zarządowi OSP w Wilcznej jednogłośnego absolutorium. Następnie przystąpiono do najważniejszego punktu zebrania- wyborów nowego Zarządu OSP, Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na Zjazd Miejsko – Gminny ZOSP RP.

Zarząd jednostki ukonstytuował się następująco: prezes dh Marcin Cybul, naczelnik dh Michał Rutkowski, zastępca naczelnika dh Piotr Bartkowiak, sekretarz dh Ilona Sucharska, skarbnik dh Roman Gwizdała, gospodarz dh Robert Jamruszkaczłonek Zarządu dh Piotr Wieczorek i dh Miłosz Cybul.

 

 

W skład Komisji Rewizyjnej weszli: przewodniczący dh Rafał Gwizdała, sekretarz dh Marcin Gościmski, członek dh Kamil Grzeszczak. Delegatami zostali dh Marcin Cybul, dh Michał Rutkowski i dh Sławomir Wesołek.

Prezes dh Marcin Cybul podziękował druhnom i druhom za dotychczasową współpracę i zaangażowanie w działalność jednostki w trudnym pandemicznym czasie. Wyraził wdzięczność za owocną pomoc i współdziałanie Paniom z KGW w Wilcznej, Sołtysowi Wsi Wilczna oraz lokalnym Władzom i KP PSP w Słupcy.

Głos zabrał tez dh Michał Rutkowski i dh Sławomir Wesołek, którzy podkreślili, że praca na rzecz OSP ma charytatywny charakter i wymaga wiele poświęconego czasu i sił. Wszyscy gratulowali nowo wybranemu Zarządowi i życzyli wytrwałości na kolejne 5 lat.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz