Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Ostatnia szansa na zgłoszenie swoich pomysłów

W Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy zorganizowane zostało kolejne spotkanie dotyczące pozyskania środków finansowych działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jego inicjatorem było słupeckie stowarzyszenie Unia Nadwarciańska.

Przypomnijmy, że niemal od początku roku w poszczególnych gminach powiatu słupeckiego odbywały się spotkania z mieszkańcami, których  celem było określenie mocnych i słabych stron gminy oraz szans i zagrożeń związanych z i ich rozwojem. Zebrane dane posłużyły do stworzenia Analizy SWOT, która ma określić na jakie projekty w poszczególnych gminach mają zostać przeznaczone środki finansowe pochodzące z funduszy unijnych. Wnioski te po raz kolejny zostały przedstawione na ostanim spotkaniu. Frekwencja dopisała, a w słupeckim starostwie pojawili się zarówno przesiębiorcy, jak i przedstawiciele organizacji pozarządowych. Na początku w swojej prezentacji szczegółowej analizy zebranych danych dokonał jej autor dr Paweł Siemiński. Jako kluczowe problemy występujące na naszym obszarze wymienił między innymi niedostateczne wykorzystanie potencjału społeczno-gospodarczego, małą zdolność do przyciągania inwestycji, brak wyposażenia w wybrane elementy infrastruktury, czy też słabe wykorzystanie zasobów naturalnych. Dostrzegł również szanse, jakimi są położenie naszego powiatu oraz środowisko naturalne. Na końcu przedstawiona została analiza pomysłów inwestycyjnych, jakie na ostatnich spotkaniach zgłosili mieszkańcy poszczególnych gmin. Najwięcej z nich wystosowali do tej pory mieszkańcy gminy Lądek, bo aż 39, zaraz za nimi są słupczanie z 29 pomysłami, a na trzecim miejscu mieszkańcy Ostrowitego, którzy zgłosili 11 projektów. Dr Siemiński zwrócił szczególną uwagę na bardzo małą liczbą projektów z zakresu wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą, a środowiskiem lokalnym oraz rozwojem runku zbytów produktów lokalnych. Na koniec spotkania zebrani wypełnili ankiety dotyczące omawianych zagadnień, a także na specjalnych arkuszach mieli szansę zgłoszenia swoich pomysłów. Te,  cały czas można jeszcze nadsyłać do biura stowarzyszenia Unia Nadwarciańska na specjalnym Arkuszu dostępnym do pobrania pod adresem www.unianadwarcianska.pl Stworzona analiza wraz z pomysłami zostanie przedłożona do oceny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Szacuje się, że do podziału na różne projekty Unia Nadwarciańska może otrzymać od 8-9 milionów złotych.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz