Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Patronat dla gastronomików ze Strzałkowa

Wydział Nauk o Zdrowiu, Akademii Nauk Stosowanych w Koninie objął patronatem uczniów technikum z klas żywienia i usług gastronomicznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie, a nauczycieli przedmiotów zawodowych opieką naukowo-merytoryczną.

Porozumienie w tej sprawie podpisali 17 marca dr. hab Artur Zimny, prof. ANS i jej rektor, oraz mgr Michał Janiak, dyrektor CKZiU. Współpraca pozwoli przyszłym technikom żywienia ze Strzałkowa pogłębić wiedzę i poszerzyć zainteresowania związane z dietetyką.

Służyć temu będą różnego rodzaju zajęcia z ich udziałem, warsztaty, ćwiczenia, wykłady. Nauczyciele przedmiotów zawodowych będą mogli uczestniczyć w wykładach, warsztatach metodycznych i konferencjach organizowanych przez Wydział Nauk o Zdrowiu.

ANS w Koninie zobowiązała się również do zapewnienia pomocy i nadzoru merytorycznego nauczycielom oraz uczniom. Natomiast CKZiU pomoże uczelni w organizowaniu u siebie studenckich praktyk pedagogicznych.

 

TEKST/FOTO: AMS Konin


Brak komentarzy

Dodaj komentarz