Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Pawlak nowym przewodniczącym!

Po 24 latach zasiadania w Radzie Gminy Strzałkowo, Kazimierz Pawlak został jej nowym przewodniczącym. Jego kandydaturę jednogłośnie poparli wszyscy radni.

Pierwsza sesja Rady Gminy Strzałkowo w nowej kadencji przebiegła sprawnie i bez problemów. Najpierw, nowo wybrani radni złożyli ślubowanie, później to samo uczynił wójt, Dariusz Grzywiński. Gdy wszystkie formalności zostały dopełnione, rada przeszła do wyboru przewodniczącego. Jedynym zgłoszonym kandydatem został Kazimierz Pawlak, który w głosowaniu tajnym, jednogłośnie został wybrany na to stanowisko.

 

 

Mówił Kazimierz Pawlak tuż po głosowaniu

Oprócz przewodniczącego, wybrano także dwóch wiceprzewodniczących. Zostali nimi Benedykt Augustyniak i ponownie Irena Maciejewska. Na zakończenie dokonano podziału na komisje problemowe oraz wybrano przewodniczących każdej z nich. Poniżej przedstawiamy ich pełne składy.

Komisja Rewizyjna: Lucyna Chłędowska (przewodnicząca), Tomasz Synowiec, Henryka Twardowska, Jolanta Dubińska i Olech Głodkowski.

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Inwentaryzacji: Olech Głodkowski (przewodniczący), Benedykt Augustyniak, Marek Hejna i Lilla Graczyk.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej: Beata Zimniewicz (przewodnicząca), Tomasz Gałan, Krzysztof Stefański, Lucyna Górcewicz i Jolanta Dubińska.

Komisja Handlu, Usług, Rzemiosła, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego: Krzysztof Graczyk (przewodniczący),  Lilla Graczyk, Marek Hejna, Lucyna Chłędowska i Henryka Twardowska.

Komisja Budżetowa: Tomasz Synowiec (przewodniczący), Krzysztof Stefański, Beata Zimnieiwcz, Lucyna Górcewicz, Irena Maciejewska i Krzysztof Graczyk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Brak komentarzy

Dodaj komentarz