Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Pierwszy fotoradar powstaje w Słupcy

Już niebawem obowiązkowo nogę z gazu będą musieli ściągnąć kierowcy wyjeżdżający z naszego miasta w stronę  Strzałkowa. Na ulicy Poznańskiej trwa bowiem montaż urządzenia do pomiaru prędkości.

Na postawienie fotoradaru na terenie miasta zdecydował się Główny Inspektorat Transportu Drogowego. To działanie jest prowadzone w ramach realizowanego projektu pn. „Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Inpektorat prowadzi aktualnie instalację 100 nowych stacjonarnych urządzeń rejestrujących. Jak udało nam się ustalić 76 z nich już zostało zamontowanych. Przewidywany termin zakończenia instalacji wszystkich nowych urządzeń to czerwiec 2015 r. Łącznie, w połowie tego roku GITD dysponował będzie zatem 400 fotoradarami w całej Polsce. Urządzenie, jakie stanie w Słupcy, to Multaradar CD – fotoradar działający w oparciu o efekt Dopplera. Dziś na ulicy Poznańskiej na wysokości Konspolu rozpoczęły się prace związane z jego montażem. Prawdopodobnie fotoradar stanie tam w ciągu kilku dni i będzie fotografował każdego kierowcę, który przekroczy dozwoloną w tym miejscu prędkość, która wynosi 50 km/h.

Warto przy tym podkreślić, że najważniejszym kryterium przy wyborze miejsc dla instalacji nowych urządzeń rejestrujących jest stan bezpieczeństwa. W typowaniu lokalizacji pomocne było opracowanie przygotowane na zlecenie GITD przez specjalistów z Politechniki Gdańskiej oraz Politechniki Krakowskiej pod tytułem „Analiza wieloczynnikowa prowadzącą do wytypowania listy miejsc szczególnie niebezpiecznych, w których wskazana jest instalacja stacjonarnych urządzeń rejestrujących, urządzeń służących do kontroli wjazdu na czerwonym świetle oraz urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości”, które stanowiło doskonałą bazę metodologiczną służącą ostatecznemu ustaleniu miejsc i odcinków dróg na których zostaną zainstalowane urządzenia rejestrujące. Jednocześnie, brane pod uwagę były również m. in. kwestie infrastrukturalne, techniczna możliwość montażu urządzenia, czy też planowane remonty dróg. Dodatkowo, z uwagi na wymagania wynikające ze wspomnianego projektu, jednym z kryteriów było zlokalizowanie miejsc objętych nadzorem wyłącznie na drogach krajowych– czytamy w uzasadnieniu wyboru lokalizacji urządzenia, jakie otrzymaliśmy od Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Kierowcy powinni być podwójnie czujni, ponieważ już niebawem zmianie mogę ulec przepisy dotyczące marginesu tolerancji 10 km/h przy pomiarach dokonywanych przez urządzenia stacjonarne podlegające m.in. Inspekcji Transportu Drogowego. Mandat ma grozić nawet za minimalne przekroczenie prędkości.


Najnowszy komentarz
 • MultaRadar CD – to najnowszej generacji przyrząd pomiarowy do rejestracji prędkości pojazdów przekraczających dozwoloną prędkość. Wykorzystując najnowszą liniową antenę radarową SD2, fotoradar ten pozwala na precyzyjną identyfikację pojazdu i wskazuje numer pasa ruchu, na którym poruszał się zmierzony pojazd. Do rejestracji zdjęć stosujemy najwyższej jakości aparaty cyfrowe do bezsprzecznej identyfikacji kierującego.

  Funkcjonalność i najważniejsze cechy MultaRadar CD:

  wykonuje pomiary do 6-ciu pasów ruchu jednocześnie, i rozróżnia pas ruchu na którym doszło do wykroczenia (udokumentowane na zdjęciu)
  możliwość ustawienia odrębnych limitów prędkości dla każdego poszczególnego pasa ruchu
  możliwość ustawienia odrębnych limitów prędkości dla pojazdów nadjeżdżających i odjeżdżających
  do wyboru aparat cyfrowy o rozdzielczości 5 lub 11 Mpx z matrycą monochromatyczna (czarno-białą) lub kolorową,
  przewodowa i bezprzewodowa (WiFi / GSM) obsługa całego przyrządu i wszystkich jego funkcji.
  stopnień ochrony IP54 zabezpiecza urządzenie przed wodą, kurzem

Dodaj komentarz