Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Po wyborach sporo zmian

W Zagórowie podsumowano wybory sołeckie. Do zmian na stanowisku sołtysa doszło w 13 sołectwach, wybrano też nowego przewodniczącego Zarządu Osiedla w Zagórowie.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta wybory przeprowadzono w 29 sołectwach oraz w mieście Zagórów. W pierwszym terminie odbyło się 15 zebrań, a w drugim tj. pół godziny później bez względu na liczbę osób uczestniczących w zebraniu – 15. Do zmiany sołtysa doszło w sołectwach: Bukowe, Drzewce, Grądzeń, Imielno, Kopojno, Łazińsk Drugi, Łomów, Michalinów Trąbczyński, Nowa Wieś, Skokum, Stanisławów, Szetlew, Szetlewek i Zagorów. W wyniku przeprowadzonej procedury wyborczej w kadencji 2015/2019 na funkcję sołtysa zostali wybrani: Stanisław Janiak, Stefan Walicki, Ewa Chlebowska-Swędrowska, Jarosław Juszczak, Barbara Świątek, Ewa Wojtyra, Monika Nowaczyk, Zbigniew Buśkiewicz, Rafał Kowalewski, Renata Mierkiewicz, Stanisław Garbaciak, Maria Kubacka, Andrzej Kowalski, Dariusz Fagasiński, Paweł Wrzaskowski, Dariusz Kałmucki, Małgorzata Kopaczewska, Anna Widerowska, Grażyna Kazimierska, Barbara Jakubowska, Marek Kujawa, Krzysztof Reszkiewicz, Przemysław Bednarek, Wioletta Nowak, Jan Kubiak, Gabriel Kubiak, Jan Nowak, Jan Nowak, Łukasz Buśkiewicz, Krzysztof Jankowski – Przewodniczący Zarządu Osiedla.  Podczas zebrań wiejskich wybierano również nowe Rady Sołeckie a w Zagórowie Zarząd Osiedla. Frekwencja wynosiła 14,4% . Największe zainteresowanie oraz bardzo duża frekwencja była podczas wyborów sołtysa sołectwa Szetlew tj. 57,2%. Ponad 35% odnotowano również w sołectwach: Augustynów – 36,2%, Kościołków – 36,1%, Michalinów Trąbczyński – 36,5%, Nowa Wieś – 41,7%, Zalesie – 33,3%. Najniższą frekwencje odnotowano z kolei w Zagorowie – 3,2%. Świadczy to o poziomie zainteresowania społecznego, chęci zaangażowania się i posiadania wpływu na to, co dzieje się w najbliższym otoczeniu, jakie są perspektywy i możliwości rozwoju. Obsługą techniczną wyborów zajmowali się pracownicy Urzędu Miasta w Zagórowie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *