Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Podpisali umowę na 98 000 zł

W gabinecie starosty została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Słupeckim, a Biurem Projektów Drogowych KFG z Poznania.

Dotyczy ona przeprowadzenia kompleksowej oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania kompletnego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na potrzeby inwestycji „Budowa nowego odcinka drogi powiatowej 3040P pomiędzy m. Powidz a m. Niezgoda oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3054P na odcinku Niezgoda – Kochowo”.

Zawarta umowa opiewa na kwotę 98 000,00 zł.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz