Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Podpisali umowę na budowę sali w Ratyniu

W Lądku miało miejsce uroczyste podpisanie umowy na realizację zamówienia publicznego dotyczące budowy sali gimnastycznej w Ratyniu.

Całe zadanie realizowane jest pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ratyniu, polegająca na budowie Sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo sanitarnym, dwoma salami dydaktycznymi i łącznikiem oraz przebudowa i modernizacja istniejącej kotłowni C.O.”

W spotkaniu z ramienia wykonawcy firmy HOSTA GROUP Sp. z o.o. Sp. k z Grębocina uczestniczył Prezes Zarządu Andrzej Kisicki, natomiast z ramienia Gminy Lądek Wójt Gminy Artur Miętkiewicz oraz Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ratyniu Justyna Młodożeniec-Handzel.

Całkowita wartość przedsięwzięcia to 4 239 800,00 zł brutto. Warto wspomnieć, iż inwestycja dofinansowana jest przez Ministra Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2019”

Przekazanie budowy nastąpi w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy, a termin ukończenia wszystkich robót budowlano-montażowych wraz z dokonaniem odbioru końcowego, przekazaniem inwestycji do eksploatacji oraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie to data 30 września 2022 roku.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz