Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Podpisali umowę na ponad 18 000 000 zł

Wójt Jakub Gwit przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Dawida Lauera, podpisałe umowę o wykonanie w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” nowej oczyszczalni ścieków w Ługach.

-Wykonawcą zadania będzie: Izbruk Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany z m. Dziedzice za cenę 18.140.716,50 zł brutto, jest to więc największa inwestycja w historii Gminy Powidz. Zadanie jest dofinansowane dzięki rządowemu wsparciu w wysokości 11 992 000 zł, co stanowi 80% kosztów kwalifikowanych. Umowę ramową dotacyjną w tej sprawie podpisał we wrześniu 2020 r.ówczesny Wojewoda Wielkopolski Łukasz Mikołajczyk.

Nowa oczyszczalnia o przepustowości 1250 m3/dobę, z możliwością jej rozbudowy, wykonana zostanie w technologii gwarantującej skuteczność oczyszczania ścieków przez cały rok, niezależnie od częstotliwości zrzutów i służyć będzie na kolejnych wiele lat.

Infrastruktura zabezpieczać będzie potrzeby strony cywilnej i wojskowej, przyczyni się też do ochrony jakościowej zlewni Jeziora Powidzkiego.Wykonawca ma 31 miesięcy na wykonanie dokumentacji projektowej i wybudowanie oczyszczalni. Bieżący rok to prace projektowe. Określony w ofercie okres rękojmi i gwarancji wynosi 84 miesiące. Nowy obiekt powstanie za istniejącą oczyszczalnią (w kierunku Witkowa).

Podpisanie umowy były okazją do pierwszych roboczych rozmów dot. inwestycji z udziałem Sekretarz Gminy Beaty Kwitowskiej, inspektora ds. inwestycji Piotra Plewy i przedstawicieli wykonawc-informuje Gmina Powidz.


Najnowszy komentarz
  • Kolejna inwestycja robiona dla okupantów z USA, którzy się ulokowali w Powidzu.

Dodaj komentarz