Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Podpisali umowę z zarządcą rozbudowy drogi Smolniki Powidzkie-Powidz

W Starostwie Powiatowym podpisana została umowa z Inżynierem Kontraktu, który zarządzał będzie inwestycją dotyczącą rozbudowy drogi Smolniki Powidzkie-Powidz.

-Niedawno informowaliśmy o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3040 P Smolniki Powidzkie – Powidz wraz z budową obwodnicy m. Powidz i m. Przybrodzin w formule zaprojektuj i wybuduj”.

Dziś w Starostwie Powiatowym w Słupcy podpisano umowę na kompleksowe zarządzanie inwestycją z firmą ECM Group Polska S.A., której ofertę wybrano. Dokument parafowany został przez reprezentującego ECM Group Polska S.A. Wojciecha Całkę – dyrektora ds. realizacji kontraktów oraz starostów Jacka Bartkowiaka i Czesława Dykszaka reprezentujących Zarząd Powiatu Słupeckiego.

Przypomnijmy, że inwestycja realizowana będzie w dwóch etapach: pierwszy z nich to rozbudowa drogi powiatowej 3040 P na odcinku Smolniki Powidzkie – Hutka, etap drugi to budowa nowego odcinka drogi na odcinku Hutka – Powidz.

W drugiej połowie sierpnia, na zlecenie Starostwa Powiatowego, firma Budimex będąca wykonawcą zadania, rozpoczęła prace przygotowawcze obejmujące pomiary geodezyjne oraz badania (w tym odwierty) geotechniczne przy inwestycji na Smolnikach. W dalszej części prowadzone będą prace projektowe, a po uzyskaniu niezbędnych decyzji roboty wykonawcze. Inwestycja będzie procedowana w trybie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Przewidywany termin wykupów gruntów to III kwartał 2022 r.

Obecnie Budimex prowadzi prace przy budowie nowego odcinka drogi powiatowej pomiędzy Powidzem a Niezgodą oraz rozbudowie drogi powiatowej na odcinku Niezgoda – Kochowo- czytamy na stronie Starostwa.

FOTO: Starostwo Powiatowe w Słupcy


Najnowszy komentarz
  • Z nowym dyrektorem szpitala Sobkowskim też umowa ale aż za 5 średnich wynagrodzeń na miesiąc !!! Za co aż tyle ja się pytam panie Bartkowiaku ? A tak komentowano Wiśniewską. To jest niepojęte co się teraz tu dzieje.

Dodaj komentarz