Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Podsumowali unijne projekty w ZSOiZ w Zagórowie

W celu upowszechnienia rezultatów działań realizowanych w ramach projektów Erasmus+ i Ponadnarodowa mobilność uczniów, 28 listopadaw Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie dla społeczności szkolnej i lokalnej zorganizowano spotkanie upowszechniające rezultaty przedsięwzięć.

-W projektach wzięło łącznie udział 59 uczestników oraz 7 opiekunów. 24 uczniów Technikum Organizacji Turystyki wraz z opiekunami: wicedyrektor Wiolettą Woźną i Jackiem Przydrygą przebywało w dniach od 12 września do 6 października 2022r. na praktykach zawodowych w Nea Mesangala w Grecji.

Przedsięwzięcie odbyło się w ramach projektu Erasmaus+ „Międzynarodowa praktyka zawodowa lepszym startem w przyszłość”. Głównym celem praktyki zagranicznej było wyrobienie w uczestnikach projektu umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich oraz doskonalenie umiejętności zawodowych, zgodnie z najnowocześniejszymi standardami w sektorze usług turystycznych.

W dniach od 16 do 23 września 2022 r. grupa 20 uczniów z Liceum Ogólnokształcącego wraz z opiekunami: Magdaleną Wojnicz, Beatą Nawrocką i Agnieszką Bagrowską wyjechała do Włoch w ramach przedsięwzięcia „W zdrowym ciele zdrowy duch – walka z negatywnymi skutkami pandemii Covid-19” nr 2021-1-PMU-4246”. Instytucją, która przyjęła naszych uczniów i sprawowała pieczę podczas wyjazdu była włoska szkoła średnia, Istituto Tecnico Tecnologico Statale “O. Belluzzi – L. da Vinci” w Rimini. Celem głównym przedsięwzięcia było zadbanie o zdrowie uczniów oraz zbudowanie odporności na stres, który powstał w związku z koniecznością społecznej izolacji w dobie pandemii COVID-19.

W dniach od 16 do 27 października 2022r. 15-osobowa grupa licealistów wraz z opiekunami: wicedyrektorem Adamem Wojtczakiem i Sylwią Roszak realizowała mobilność współfinansowaną przez Unię Europejską, w ramach projektu Erasmus+ ,,FOCUS na podniesienie kompetencji uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zagórowie”, której celem było podniesienie kompetencji uczniów Liceum Ogólnokształcącego. Przedsięwzięcie adresowane dla młodzieży zagórowskiego liceum miało na celu wzmocnienie przekrojowych kompetencji kluczowych, takich jak: nauka języka angielskiego, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabywanie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Podczas spotkania upowszechniającego projekty, uczniowie opowiedzieli o głównych założeniach, celach i osiągniętych rezultatach zrealizowanych przedsięwzięć. Uczniowie omówili przygotowane przez siebie prezentacje multimedialne oraz zachęcili społeczność szkolną i lokalną do udziału w kolejnych projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podsumowanie zwieńczyło wręczenie uczniom i opiekunom certyfikatów. Warto nadmienić, że przedsięwzięcia zostały w całości sfinansowane ze środków Unii Europejskiej i uczniowie nie ponosili żadnych kosztów wyjazdów. Przyznana kwota dofinansowania wyniosła 638 609, 75 PLN-czytamy w informacji szkoły.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *