Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Podzielili Fundusz Sołecki w Gminie Powidz

Podczas zebrań wiejskich w 10 sołectwach Gminy Powidz uchwalone zostały wnioski do funduszu sołeckiego na 2022 rok.

-Poniżej prezentujemy zestawienie przyjętych przedsięwzięć. Zgodnie z uchwałą rady przyjętą na wniosek wójta od kilku lat na terenie gminy realizowany jest fundusz sołecki. Oznacza, to że pewne środki budżetu gminy są wydzielone i przekazane do dyspozycji mieszkańców sołectw, którzy decydują na co je przeznaczyć.

Planowane działania muszą być zgodne z dokumentami strategicznymi (np. strategiami rozwoju), być realizacją zadań własnych gminy i służyć poprawie życia mieszkańców.

Obowiązywanie funduszu sołeckiego umożliwia realizacje przedsięwzięć co roku, w każdym sołectwie, co służy zrównoważonemu terytorialnie rozwojowi Gminy Powidz- czytamy stronie Gminy.

 

1. Smolniki Powidzkie (20 471,74 zł)

– Zagospodarowanie terenu przy wiacie rekreacyjnej (m.in. ogrodzenie terenu, zakup elementów placu zabaw i małej architektury). 17 000,00 zł
– Pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprezy o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Smolniki Powidzkie 3 471,74 zł

2. Ostrowo (31 862,64 zł)

– Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo (stoły bankietowe) 5 000,00 zł
– Wykonanie oświetlenia w m. Ostrowo 20 000,00 zł
– Pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym 2 862,64 zł
– Zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 3 000,00 zł
– Wynajęcie toalet przenośnych 1 000,00 zł

3. Ługi(18 958,57 zł)

– Wykonanie oświetlenia w m. Ługi 13 958,27 zł
– Zakup drogowych barier ochronnych 3 000,00 zł
– Pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprezy o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Ługi 2 000,00 zł

4. Powidz – Osiedle (26 127,36 zł)

-Rozbudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 26 127,36 zł

5. Wylatkowo (33 615,08 zł)

– Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej oraz tabliczki dojazdowej do posesji 1 400,00 zł
– Pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Wylatkowo 2 500,00 zł
– Wykonanie oświetlenia w m. Wylatkowo 5 100,08 zł
– Zakup doposażenia dla OSP Wylatkowo (hełmy) 2 400,00 zł
– Zagospodarowanie działki gminnej nad Jeziorem Niedzięgiel na strefę rekreacyjną 22 215,00 zł

6. Przybrodzin (26 764,61 zł)

– Zakup urządzeń spowalniających ruch pojazdów na drogach 1 400,00 zł
– Utrzymanie zieleni w m. Przybrodzin 2 500,00 zł
– Wykonanie oświetlenia w m. Przybrodzin 19 364,61 zł
-Pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w 3 500,00 zł

7. Charbin (21 490,11 zł)

-Budowa świetlicy kontenerowej w m. Charbin wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej 13 000 zł
-Pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Charbin 4 000,00 zł

8. Anastazewo (28 118,78 zł)

– Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo 13 000,00 zł
– Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej 5 000,00 zł
– Wykonanie oświetlenia ulicznego 8 118,78 zł
– Pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Anastazewo 2 000,00 zł

9. Polanowo (19 675,18 zł)

– Zakup wyposażenia dla OSP Powidz w celu zapewnienia gotowości bojowej 4 675,18 zł
– Zakup tablicy informacyjnej z planem miejscowości 1 500,00 zł
– Wykonanie oświetlenia w m. Polanowo 13 500,00 zł

10. Powidz (79 656,59 zł)

– Wykonanie oświetlenia w m. Powidz 30 000,00 zł
– Zakup wyposażenie dla OSP Powidz w celu zapewnienia gotowości bojowej 16 656,59 zł
– Modernizacja wiaty na Orliku15 000,00 zł
– Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej w m. Powidz (szafy i sprzęt gospodarstwa domowego) 4 000,00 zł
– Zakup małej architektury na promenadę i ścieżkę pieszo – rowerową 4 500,00 zł
– Pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Powidz 1 500,00 zł
– Zakup materiałów na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Powidzu (artykuły higieniczne) 1 000,00 zł
– Zakup wyposażenia na potrzeby nasadzeń na terenie m. Powidz 2 000,00 zł
– Zakup luster drogowych 2 000,00 zł
– Zakup tablicy upamiętniającej lokację Powidza 3 000,00 zł


Brak komentarzy

Dodaj komentarz