Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Ponad 130 000 zł dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Powiatu Słupeckiego

W Strzałkowie miało miejsce wręczenie promes na zakup sprzętu dla Młodzieżowych  Drużyn Pożarniczych z terenu Powiatu Słupeckiego.

Przyznanie środków to efekt decyzji ministra spraw wewnętrznych i administracji. Jednostki otrzymają je w ramach dotacji na zadanie pod nazwą „Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”.

W całym kraju na ten cel przeznaczonych zostanie 25 000 000 zł dla 5206 jednostek. W Powiecie Słupeckim promesy odebrało 26 OSP na łączna kwotę 135 210 zł. Wręczenia dokonali przedstawiciele władz rządowych i samorządowych. Pieniądze Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze przeznaczą między innymi na sprzęt na zawody sportowo-pożarnicze, mundury, czy wyposażenie.

Promesy odebrały jednostki OSP z: Łomowa, Zagórowa, Szetlewka, Trąbczyna, Augustynowa, Lądku, Sługocina, Wacławowa, Woli Koszuckiej, Ratynia, Ciążenia, Szyszłowa, Kąpiela, Strzałkowa, Kornat, Krępkowa, Orchowa, Bielska, Słowikowa, Powidza, Kowalewa Opactwa, Kamienia, Rozalina, Pokoi, Cienina Zabornego i Młodojewa.

 


Brak komentarzy

Dodaj komentarz