Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Ponad 2 miliony dla powiatowych szkół

Dodatkowo środki na funkcjonowanie swoich placówek oświatowych trzymał Powiat Słupeckich.

-Powiat Słupecki otrzymał dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego ,Oś Priorytetowa 9 “INFRASTRUKTURA DLA KAPITAŁU LUDZKIEGO” Działanie 9.3 “Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Poddziałanie 9.3.2 “Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego” konkurs nr RPWP.09.03.02-IZ.00-30-001/20- czytamy na stronie Starostwa.

Dofinansowanie wynosi 2 124 538,19 zł. W ramach projektu doposażone zostaną szkoły kształcące zawodowo:

-Zespół Szkół Zawodowych w Słupcy; wyposażenie pracowni dla zawodu mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz zawodu technik teleinformatyk;

-Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupcy; wyposażenie do pracowni dla zawodu technik reklamy, technik organizacji reklamy;

-Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie; wyposażenie pracowni dla zawodu mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych; zawodu technik teleinformatyk;

-Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie; wyposażymy pracownie nauki zawodu wyposażenie pracowni dla zawodu technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik technologii żywności.

Projekt realizowany będzie w latach 2021-2022


Brak komentarzy

Dodaj komentarz