Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Ponad 200 000 000 zł w budżecie Powiatu na 2022 rok

Niejednogłośnie budżet na 2022 rok uchwalili radni Powiatu Słupeckiego.

Zakłada on dochody na poziomie około 217 530 000 zł i wydatki w kwocie około 233 848 000 zł, co daje deficyt w kwocie nieco ponad 16 000 000 zł.

Do głównych inwestycji należeć będą prace związane z budową dróg w okolicach Powidza: Powidz-Niezgoda, Niezgoda-Kochowo, Powidz-Granica Powiatu , Smolniki Powidzkie i budowa obwodnicy Powidza i Przybrodzina, a także przebudowa drogi ze Słupcy do Zagórowa wraz z remontem mostu nad Wartą oraz modernizacja drogi Sierakowo-Piotorwice-Słomczyce.

-Budżet prorozwojowy, budżet inwestycyjny,budżet, w którym ponad 150 milionów przeznaczamy na drogi, przede wszystkim na drogi przy zaledwie kilkuprocentowym udziale środków własnych powiatu. Dlatego zwracam się indywidualnie do Państwa do każdego z radnych. Jeśli zależy wam na rozwoju naszego powiatu, poprawie bytu jego mieszkańców i na poprawie stanu tych katastrofalnych dróg, których wygląd przedstawiliśmy na tych wykonanych niedawno zdjęciach, to apeluję abyście Państwo głosowali za tym budżetem. Mam nadzieję, że realizacja tego budżetu będzie naszym wspólnym sukcesem, nie starosty, nie Zarządu tylko wszystkich nas, którzy tu jesteśmy- mówił starosta, Jacek Bartkowiak.

Największą dyskusję związaną z budżetem wywołały tematy infrastruktury drogowej oraz powiatowej oświaty. Radni zarzucali Zarządowi brak wcześniejszych konsultacji z nimi samymi oraz poszczególnymi samorządami. Chodzi o decyzje jakie drogi mają być remontowane oraz wcześniejsze skierowanie zapytań do Gmin dotyczących możliwego współfinansowania przez nie inwestycji na swoim terenie.

-Mam nadzieję, że na tyle dyskutowaliśmy, że tej uchwały nam wojewoda nie uwali- zakończył dyskusję radny Andrzej Kasprzyk nawiazując do uchylenia przez wojewodę uchwały o odwołaniu starosty i Zarządu Powiatu.

Na 14 obecnych na sesji radych 9 głosowało za przyjęciem budżetu. Byli: Andrzej Bernat, Natalia Bobrowska-Bartkowiak, Czesław Dykszak, Piotr Gałan, Aleksandra Kazuś-Wróblewska, Bogdan Kukulski, Jerzy Orchowski, Stefan Stencel i Henryk Tylman.

5 wstrzymało się od głosu. To Anna Czerniak, Andrzej Kasprzyk, Mariusz Król, Anna Kusiłek i Stefan Zieliński.

 


Brak komentarzy

Dodaj komentarz