Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Ponad 4,5 miliona złotych na przebudowę budynków użyteczności publicznej w Gminie Lądek

Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz podpisał umowę dotyczącą inwestycji związanej z przebudową budynków użyteczności publicznej w Lądku i Ciążeniu.

Chodzi o projekt pod nazwą „Przebudowa budynków użyteczności publicznej w miejscowości Ciążeń i Lądek w zakresie poprawienia efektywności energetycznej”. Na jego realizację samorząd pozyskał środki z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Wykonawcą inwestycji będzie Zakład Budownictwa Ogólnego „INS- BUD” Kamil Parus. Umowę zawarto na łączną kwotę 4 563 403,24 zł brutto. Dofinansowanie przyznane w ramach promesy wynosi 4 107 062,92, zł co stanowi 90% ostatecznej wartości inwestycji, a wkład własny gminy Lądek to kwota 456 340,32 zł.

W ramach inwestycji przeprowadzone zostaną między innymi termomodernizacje budynków komunalnych na ulicach Konińskiej i Polnej w Lądku wraz z wymianą dachów i instalacji elektrycznej.
Ponadto wykonany zostanie remont budynku Ośrodka Zdrowia na ul. Pyzderskiej w Lądku oraz świetlica w Ciążeniu na ul. Wolności, w której wykonane zostanie odwodnienie budynku w formie drenażu opaskowego oraz malowanie elewacji. Przebudowane zostanie także wejście do kotłowni w budynku komunalnym w Ciążeniu na ul. Wolności.

Dodatkowo remontu doczeka się Budynek Ośrodka Zdrowia w Ciążeniu. Będzie on obejmował jego przebudowę wraz z instalacjami wewnętrznymi. W planach jest także zmiana sposobu użytkowania części parteru z funkcji mieszkalnej na pomieszczenia przychodni lekarskiej i kotłowni ze składem opału, termomodernizacja w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych oraz zmiana sposobu ogrzewania, remont dachu, budowa parkingu, podjazdu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi.

Termin realizacji robót stanowiących przedmiot umowy ma wynieść12 miesięcy od dnia jej popisania.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz