Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Ponad 60 000 zł na dwa lokalne projekty

„Kształtowanie tożsamości lokalnej mieszkańców obszaru Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”, na realizacje tej operacji stowarzyszenie otrzymało pomoc finansową w kwocie 61 218,00 zł, przyznaną przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

W ramach podpisanej umowy o przyznaniu pomocy w dniu 16 lipca zostały podpisane Umowy o powierzenie grantów pomiędzy Zarządem Stowarzyszenia, a Grantobiorcami.

Realizowane będą następujące zadania grantowe:

1. Tytuł projektu: „Modernizacja sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąpielu”,
Kwota grantu: 45 000 zł,
Grantobiorca: Ochotnicza Straż Pożarna w Kąpielu,
Cel zadania: Wzmocnienie integracji członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąpielu poprzez remont Sali w strażnicy.

 

 

2. Tytuł projektu: „7 cudów natury w obiektywie”,
Kwota grantu: 16 218,00 zł,
Grantobiorca: Jerzy Orchowski.
Cel zadania: Promocja i popularyzacja walorów przyrodniczych, kulturowych, historycznych 7 gmin wchodzących w skład LGD Unia Nadwarciańska. Bogactwo fauny, flory i zabytków występujących na obszarze siedmiu gmin i wydanie albumu ze zdjęciami wypromuje walory obszaru na terenie LGD i całego kraju.

 

TEKST/FOTO: Unia Nadwarciańska


Brak komentarzy

Dodaj komentarz