Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Ponad milion na drogę w Ostrowie

14 czerwca w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyła się uroczystość podpisania umów w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W imieniu Gminy Powidz umowę z wojewodą Wielkopolskim Michałem Zielińskim o wsparciu kwotą 1 110 337 zł zadania Przebudowa drogi gminnej w Ostrowie podpisał Wójt Jakub Gwit przy kontrasygnacie Skarbnika Dawida Lauera. W uroczystości brali udział parlamentarzyści, w tym Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Zbigniew Hoffmann.

Planowany zakres obejmuje 3 km 350 m drogi, w większości obecnie gruntowej, a stanowiącej dojazd do licznych zabudowań, mieszkańców oraz obiektów turystycznych, a także pól.

Inwestycja obejmować będzie: przebudowę odcinka od drogi powiatowej do wsi (asfaltowej) z naprawą przepustów oraz dalszy odcinek gruntowy na tzw. cypel.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz