Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Powiat da stypendium studentom kierunków lekarskich w zamian za pracę w SPZOZ

Zarząd Powiatu Słupeckiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów V i VI roku kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim.

-Stypendium ma charakter finansowy i przyznawane jest na okres maksymalnie 18 miesięcy, tj. od dnia 1 października 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. oraz od dnia 1 października 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. w maksymalnej wysokości 2.000,00 złotych miesięcznie i może być uzależnione od zadeklarowanego przez studenta okresu pracy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupcy- czytamy na stronie Starostwa.

Stypendium może zostać przyznane wnioskodawcy, który spełnia łącznie następujące warunki:kształci się na kierunku lekarskim V lub VI roku, nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie pomocy materialnej, nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, zawrze umowę, w której zobowiąże się do przepracowania co najmniej 3 lat po zakończeniu studiów w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Słupcy w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu stażu podyplomowego oraz zobowiąże się do podjęcia w okresie zatrudnienia jednej ze specjalizacji priorytetowych dla SP ZOZ w Słupcy

Szczegóły można znaleźć TUTAJ.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz