Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Powiat nie zapłaci za strajk nauczycielom

Podobne stanowisko jak Gmina Słupca w kwestii wynagrodzeń dla nauczycieli w dniach ich strajku ma samorząd Powiatu Słupeckiego.

Udział w strajku zorganizowanym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 174) nie stanowi naruszenia obowiązków pracowniczych.

Zgodnie z art. 23 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, w okresie strajku pracownik zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. Okres przerwy w wykonywaniu pracy wlicza się do okresu zatrudnienia w zakładzie pracy.

Stanowisko ws. wynagrodzenia za strajk zajęła Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie. W stanowisku czytamy “protestujący w całej Polsce nauczyciele oraz personel szkolny nie mogą otrzymać wynagrodzenia z kasy samorządowej za dni, w których wstrzymują się od pracy”.

Według Izby o tym, że “nie jest dopuszczalna wypłata wynagrodzenia za czas strajku tym pracownikom, którzy uczestniczyli w akcji strajkowej”, jednoznacznie przesądza art. 23 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

RIO zaznacza również, że żaden nauczyciel nie może być poddawany presji i przymuszony do strajku, który musi być całkowicie dobrowolny.RIO ostrzega ponadto samorządowców, którzy chcieliby wypłacać protestującym nauczycielom pensje innymi metodami. “Naruszenie przepisów dotyczących dokonywania poszczególnych rodzajów wydatków stanowi czyn będący naruszeniem dyscypliny finansów publicznych i wiąże się z ponoszeniem odpowiedzialności z tego tytułu”.

-Starosta Słupecki- Jacek Bartkowiak poinformował już 4 kwietnia br. (czyli jeszcze przed rozpoczęciem strajku) o obowiązujących przepisach prawa- Dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Słupecki i jednoznacznie podkreślił, że osoby biorące udział w strajku nie będą miały zapłacone za ten okres-informuje kierownik Wydziału Oświaty w Starostwie Powiatowym, Elżbieta Kordylewska.

Spośród szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupecki do strajku nie przystąpili nauczyciele i pracownicy: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Słupcy, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Słupcy, Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Słupcy.

Średnia liczba nauczycieli strajkujących w szkołach wynosi ok. 66%-60 % i zmienia się każdego dnia. Z dnia na dzień zwiększa się liczba nauczycieli przebywających na zwolnieniach lekarskich (w trzecim dniu strajku ok.24%). Przez pierwszy okres niezdolności do pracy (33 dni lub 14 dni – w przypadku osób, które ukończyły 50. rok życia) zasiłek chorobowy wypłacany jest przez pracodawcę, czyli organ prowadzący (Powiat Słupecki). Potem, odpowiednio- od 34. lub od 15. dnia niezdolności do pracy zasiłek chorobowy wypłacany jest ze środków, jakimi dysponuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

-We wszystkich szkołach pracują bez zakłóceń pracownicy administracji i obsługi. Do szkół przychodzi każdego dnia od 5-10 % uczniów, którymi opiekują się nauczyciele, którzy nie strajkują. Realizowane są zajęcia dydaktyczne w blokach przedmiotowych, zajęcia profilaktyczne, wychowawcze oraz opiekuńcze. Również czynny jest całodobowo internat dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Słupcy. Wydawane są również posiłki dla dzieci w internacie- dodaje Kordylewska.


Najnowszy komentarz
  • I prawidlowo nie podoba sie to wy….. tyle studentow pracuje na kasie za grosze ze chetnie wezma te stanowiska

Dodaj komentarz