Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Powiatowa PO zaangażuje się w projekt połączenia Miasta z Gminą. Będą konsultacje społeczne.

Oświadczenie dotyczące pomysłu połączenia Gminy Miejskiej i Wiejskiej Słupca wydał Zarząd powiatowy Platformy Obywatelskiej.

-Pragniemy jasno podkreślić, że struktury lokalne Platformy Obywatelskiej w powiecie słupeckim oraz Radni Klubu Platformy Obywatelskiej w Radzie Miasta gorąco popierają ideę połączenia gminy miejskiej Słupca z gminą wiejską Słupca.

Zamierzamy również czynnie włączyć się w ten projekt poprzez zaprezentowanie w połowie sierpnia 2021 zestawienia korzyści i szans płynących z połączenia obu gmin na specjalnie zwołanej konferencji prasowej. Równolegle planujemy zorganizować konsultacje społeczne w sołectwach na terenie gminy wiejskiej Słupca. Takie spotkania odbywać się będą od połowy sierpnia.

Inicjatywy oddolne są bardzo ważne i cieszy nas, że znalazły się osoby, które zaangażowały się w zbieranie podpisów na terenie Słupcy w celu organizacji referendum dotyczącego połączenia. Jednak jeśli chcemy podchodzić do tematu z szacunkiem dla mieszkańców obu gmin, nie możemy zapominać o obywatelach zamieszkujących tereny gminy wiejskiej Słupca. Cały proces powinien być przeprowadzony w sposób transparenty, a wszelkie niejasności winny być wyjaśnione jak najszybciej.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom chcielibyśmy przeprowadzić konsultacje społeczne w gminie wiejskiej Słupca, aby rozwiać wszelkie wątpliwości związane z całym procesem. Zupełnie jasne jest, że w tym momencie więcej zwolenników połączenia obu gmin jest w mieście.

Stąd też w naszej ocenie przedwczesne jest rozpoczynanie w gminie zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum bez przeprowadzenia dobrej kampanii informacyjnej. Każdy mieszkaniec gminy wiejskiej Słupca ma prawo do wyrażenia swojej opinii podczas takich konsultacji, a naszym celem będzie przekonanie jak największej liczby osób do poparcia idei połączenia. Ponadto nie chcemy tworzyć wrażenia, że miasto decyduje jednostronnie za obie jednostki i pragniemy podkreślić, że obie gminy należy traktować po partnersku, nie lekceważąc żadnych opinii, nawet tych bardzo krytycznych.

Chcielibyśmy, żeby dyskusja na temat połączenia odbywała się w sposób merytoryczny, bez podgrzewania negatywnych emocji i półprawd lub mitów. Gorąco zachęcamy wszystkich do wsparcia naszej inicjatywy, gdyż dobro mieszkańców gminy miejskiej Słupca i gminy wiejskiej Słupca to dobro nadrzędne i należy robić wszystko, żeby podwyższać poziom życia w naszej małej ojczyźnie.

Serdecznie zachęcamy do kontaktu sołtysów, którzy pomogą nam zorganizować spotkania, na których wysłuchamy argumentów zwolenników i przeciwników połączenia oraz postaramy się przybliżyć argumenty przemawiające za słusznością takiego rozwiązania.

Liczymy, że uda się zbudować ponadpartyjne porozumienie w tej sprawie i nikt nie będzie kierował się partykularnym interesem- czytamy w oświadczeniu nadesłanym do naszej redakcji.

 

1234 podpisy w sprawie referendum dotyczącego połączenia Miasta i Gminy


Brak komentarzy

Dodaj komentarz