Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Powiatowy Konkurs Wiedzy Konsumenckiej

W Starostwie Powiatowym w Słupcy odbył się finał Powiatowego Konkursu Wiedzy Konsumenckiej pod patronatem Starosty Słupeckiego.

Konkurs stanowił pierwszy etap XV Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej im. Elżbiety Połczyńskiej pod patronatem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

W celu organizacji i przebiegu konkursu została powołana komisja konkursowa, w skład której weszli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Słupcy tj.: Anita Kubicka (Wydział Strategii, Rozwoju Turystyki i Promocji), Katarzyna Rybicka (Wydział Strategii, Rozwoju Turystyki i Promocji), Dorota Winter (Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych; Inspektor Ochrony Danych Osobowych), Natalia Górniak (Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych), Magdalena Żychowicz – Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Słupcy (przewodnicząca komisji).

W finale konkursu, wzięło udział 48 uczniów ze wszystkich pięciu szkół ponadgimnazjalnych powiatu słupeckiego. Konkurs odbył się w formie testu jednokrotnego wyboru, składającego się z 35 pytań. Na rozwiązywanie testu przewidziane było 60 minut.

W wyniku konkursu troje uczestników uzyskało taką samą ilość punktów tj. 17/35. W związku z powyższym konieczne było przeprowadzenie dogrywki w formie testu pisemnego w celu wyłonienia laureata drugiego i trzeciego miejsca. I tak :

Jakub Zehner z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie w wyniku dogrywki zdobył 7/18 punktów; Bartosz Fiszer z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie w wyniku dogrywki zdobył 4/18 punktów; Honorata Wyderkiewicz z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie w wyniku dogrywki zdobyła 11/18 punktów.

Laureatom konkursu wręczono dyplomy oraz nagrody rzeczowe, ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Słupcy.

Dyplomy oraz drobne upominki wręczono również uczestnikom, którzy uzyskali najlepsze wyniki spośród uczniów swojej szkoły.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce Wojciech Przybyła z Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy, który uzyskał 18/35 pkt.
II miejsce Honorata Wyderkiewicz z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie
III miejsce Jakub Zehner z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie

 

TEKST/FOTO: Powiat Słupecki

Brak komentarzy

Dodaj komentarz