Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Powidz nie będzie miastem

Są już wyniki konsultacji społecznych dotyczących nadania praw miejskich Powidzowi.

Jak już informowaliśmy z taką inicjatywą wyszedł radny, Stanisław Tomaszewski, a uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji podjęła Rada Gminy.

-Na podstawie wyników konsultacji społecznych, informuję iż Urząd Gminy Powidz nie będzie podejmował w roku bieżącym żadnych dalszych czynności dot. przygotowania wniosku w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Powidz.

Zdecydowana większość uczestników konsultacji (69,32%) opowiedziało się przeciwko staraniom o nadanie praw miejskich Powidzowi. Odsetek negatywnych głosów był jeszcze większy (72,89 %) w przypadku samego Sołectwa Powidz.Podjęcie starań o uzyskanie praw miejskich to efekt inicjatywy radnego Stanisława Tomaszewskiego, popartej przez radnych i zebranie wiejskie Sołectwa Powidz.

Przed skierowaniem ostatecznego wniosku do Prezesa Rady Ministrów o nadanie Powidzowi statusu miasta, niezbędne było przeprowadzenie konsultacji. Głos mieszkańców był dla nas decydujący, czy dalej procedować temat.

Bardzo dziękuję za liczny udział w konsultacjach. Mieszkańcy Gminy Powidz po raz kolejny udowodnili, że są aktywni i świadomi obywatelsko !-czytamy na stronie Gminy Powidz.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz