Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Pożegnanie nauczycieli w Zawodówce

Z dniem 1września 2021 roku dwoje długoletnich pracowników Zespołu Szkół Zawodowych
im. gen. Wł. Sikorskiego w Słupcy przechodzi na emeryturę.

Danuta Witkowska po 44 i Karol Kowalski po 37 latach pracy rozpoczynają czas zasłużonego odpoczynku. Oficjalne pożegnanie pracowników miało miejsce podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

Szczególne słowa podziękowania do przyszłych emerytów skierowali wicestarosta 
Czesław Dykszak oraz Dyrektor ZSZ Stanisław Kłaniecki. Danuta Witkowska pracowała na stanowisku samodzielnego referenta. Od piątego roku istnienia ZSZ uczestniczyła w licznych zmianach oświatowych na przestrzeni przeszło czterech dekad.

Przez cały okres pracy zawodowej wykazywała się rzetelną i sumienną pracą w obszarze administracji szkoły.Dorobek zawodowy Karola Kowalskiego to 37 lat pracy dydaktycznej, w tym 22 lata pracy na stanowisku wicedyrektora szkoły.

Jednocześnie Karol Kowalski do czasu przejścia na emeryturę był dyrektorem Centrum Kształcenia Zawodowego. Stanowisko dyrektora niniejszej placówki pełnił od początku jej powołania. Funkcje kierownicze sprawował już w latach wcześniejszych, tj. od 2010 r. 
jako kierownik gospodarstwa pomocniczego przy ZSZ w Słupcy pod nazwą Ośrodek Dokształcania Zawodowego, a dziesięć lat później, Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.

Od kilkunastu lat pracował również w charakterze egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, posiadając w tym zakresie liczne uprawnienia. Jest wiceprzewodniczącym Powiatowej Rady Rynku Pracy w Słupcy.

Mgr inż. Karol Kowalski to nauczyciel posiadający ogromną wiedzę, umiejętności 
i doświadczenie, będący niewątpliwym wzorem i autorytetem dla współpracowników 
oraz cieszący się niekwestionowanym zaufaniem, szacunkiem i sympatią całej 
społeczności Zespołu Szkół Zawodowych.

 

TEKST/FOTO: ZSZ w Słupcy


Brak komentarzy

Dodaj komentarz