Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Pracownicy pożegnali Renatę Nowinowską. Zakładem Aktywności Zawodowej kierowała 18 lat.

Po 18 latach pracy na emeryturę odchodzi dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy Renata Nowinowska.

Dyrektor ZAZ-u jest absolwentką Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu 
na wydziale pedagogiki o specjalności pedagogika pracy socjalnej. Pracę zawodową rozpoczęła w 1981 roku jako pracownik socjalny w Ośrodku Opiekuna Społecznego w Słupcy. W latach 1989-1990 brała czynny udział w konsultacjach nad tworzeniem nowej ustawy 
o pomocy społecznej.

Wspólnie z Pełnomocnikiem ds. Osób Niepełnosprawnych opracowała dokumentację i doprowadziła do utworzenia w powiecie Zakładu Aktywności Zawodowej dla 50-ciu osób z nirpełnosprawnością. Był to drugi ZAZ w Wielkopolsce, a swoją działalność rozpoczął 
w październiku 2004 roku.

W lutym 2005 roku otrzymała propozycję kierowania utworzonym zakładem, którą przyjęła i pełniła do dnia dzisiejszego. Objęcie kierownictwa w Zakładzie Aktywności Zawodowej nie zmniejszyło jej zaangażowania w pracę na rzecz osób z niepełnosprawnością. Współpracę z partnerem niemieckim przeniosła na grunt nie tylko słupeckiego ZAZ-u, 
ale wielkopolskich, inicjując współpracę zakładów i wymianę pracowników z partnerami, niemieckimi działającymi w obszarze niepełnosprawności. Wartością dodaną tej współpracy jest odbywający się co dwa lata Niemiecko-Polski Festiwal Muzyki i Kultury Dolna Saksonia-Wielkopolska.

Jako dyrektor nadal czynnie włączała się w działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i jej wpływu na osoby wykluczone społecznie. Między innymi pośredniczyła w podpisaniu porozumienia osób prawnych (Miasto-Powiat) i utworzeniu w grudniu 2013 roku 
przy Zakładzie Aktywności Zawodowej w Słupcy Spółdzielni Socjalnej.

Z dużym zaangażowaniem współpracowała z fundacjami i podmiotami gospodarczymi w celu zapewnienia ciągłości pracy dla osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Słupcy. Zadanie to realizowała również poprzez udział w realizacji wielu projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz osób z niepełnosprawnością.

W 2014 roku została uhonorowana Wyróżnieniem Prezydenta RP za Całokształt Pracy, 
a w roku 2017 Honorową Odznaką Primus in Agendo przyznaną przez Minister Rodziny Pracy 
i Polityki Społecznej.

W ostatnich dniach miało miejsce uroczyste pożegnanie Renaty Nowinowskiej. Od 1 maja nowym dyrektorem placówki zostanie Daniel Konieczka.

 


Brak komentarzy

Dodaj komentarz