Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Pracownicy pożegnali Renatę Nowinowską. Zakładem Aktywności Zawodowej kierowała 18 lat.

Po 18 latach pracy na emeryturę odchodzi dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy Renata Nowinowska.

Dyrektor ZAZ-u jest absolwentką Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu 
na wydziale pedagogiki o specjalności pedagogika pracy socjalnej. Pracę zawodową rozpoczęła w 1981 roku jako pracownik socjalny w Ośrodku Opiekuna Społecznego w Słupcy. W latach 1989-1990 brała czynny udział w konsultacjach nad tworzeniem nowej ustawy 
o pomocy społecznej.

Wspólnie z Pełnomocnikiem ds. Osób Niepełnosprawnych opracowała dokumentację i doprowadziła do utworzenia w powiecie Zakładu Aktywności Zawodowej dla 50-ciu osób z nirpełnosprawnością. Był to drugi ZAZ w Wielkopolsce, a swoją działalność rozpoczął 
w październiku 2004 roku.

W lutym 2005 roku otrzymała propozycję kierowania utworzonym zakładem, którą przyjęła i pełniła do dnia dzisiejszego. Objęcie kierownictwa w Zakładzie Aktywności Zawodowej nie zmniejszyło jej zaangażowania w pracę na rzecz osób z niepełnosprawnością. Współpracę z partnerem niemieckim przeniosła na grunt nie tylko słupeckiego ZAZ-u, 
ale wielkopolskich, inicjując współpracę zakładów i wymianę pracowników z partnerami, niemieckimi działającymi w obszarze niepełnosprawności. Wartością dodaną tej współpracy jest odbywający się co dwa lata Niemiecko-Polski Festiwal Muzyki i Kultury Dolna Saksonia-Wielkopolska.

Jako dyrektor nadal czynnie włączała się w działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i jej wpływu na osoby wykluczone społecznie. Między innymi pośredniczyła w podpisaniu porozumienia osób prawnych (Miasto-Powiat) i utworzeniu w grudniu 2013 roku 
przy Zakładzie Aktywności Zawodowej w Słupcy Spółdzielni Socjalnej.

Z dużym zaangażowaniem współpracowała z fundacjami i podmiotami gospodarczymi w celu zapewnienia ciągłości pracy dla osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Słupcy. Zadanie to realizowała również poprzez udział w realizacji wielu projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz osób z niepełnosprawnością.

W 2014 roku została uhonorowana Wyróżnieniem Prezydenta RP za Całokształt Pracy, 
a w roku 2017 Honorową Odznaką Primus in Agendo przyznaną przez Minister Rodziny Pracy 
i Polityki Społecznej.

W ostatnich dniach miało miejsce uroczyste pożegnanie Renaty Nowinowskiej. Od 1 maja nowym dyrektorem placówki zostanie Daniel Konieczka.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *