Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Prawie 3,5 miliona złotych na gospodarkę wodno-ściekową w Gminie Lądek

W siedzibie Gminy Lądek podpisana została umowa dotycząca dofinansowania z Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Dokument parafowali wójt, Artur Miętkiwicz, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Krzysztof Grabowski. oraz dyrektor Departamentu PROW Izabela Mroczek.

Dotyczy on przyznania pomocy finansowej na operację pod nazwą „Gospodarka wodno-ściekowa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Zgodnie z nim wykonane zostanie zadanie pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Lądek”. Przyznana pomoc finansowa opiewa na kwotę 3 422 580 zł, co stanowi sto procent poniesionych kosztów całej operacji.

Celem planowanej inwestycji jest poprawa dostępu do infrastruktury wodno-ściekowej poprzez modernizację stacji uzdatniania wody w Ciążeniu, przebudowę wodociągu w Ciążeniu, a także przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Lądku i Ciążeniu oraz budowę zbiornika retencyjnego.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz