Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Prawie 600 000 zł na komputery dla uczniów w Gminie Strzałkowo.

Aplikacja Gminy Strzałkowo o powierzenie grantu w konkursie na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów w ramach konkursu „Granty PPGR – wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa została zaakceptowana.

-Gmina otrzyma na ten cel środki w kwocie 581 000,00 zł., które zostaną przeznaczone na zakup laptopów (195), komputerów stacjonarnych (33) i tabletów (11) dla 239 uczniów.

Jednocześnie informujemy, że operator programu – Centrum Projektów Polska Cyfrowa zmienił ceny jednostkowe sprzętu komputerowego, który może zostać zakupiony w ramach grantu. Cena jednostkowa laptopa/komputera została określona przez Operatora programu na poziomie 2 500,00 zł, a nie jak pierwotnie zakładano 3 500,00 zł, a tabletu na poziomie 1 000,00 zł (pierwotnie 1 500,00 zł).

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Centrum Projektów Polska Cyfrowa i otrzymaniu środków finansowych, Gmina Strzałkowo ogłosi postępowanie przetargowe na zakup ww. sprzętu. Zakup odbędzie się po wyłonieniu Wykonawcy zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.

Po sfinalizowaniu zakupu urządzenia zostaną przekazane rodzicom lub uczniom pełnoletnim na własność na podstawie zawartych porozumień.

O etapach dalszego postępowania będziemy Państwa informować na bieżąco.

Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; Oś priorytetowa: V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU; Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Więcej o programie na stronie: ppgr.gov.pl- czytamy na stronie Gminy Strzałkowo.

 

FOTO: Poglądowe


Brak komentarzy

Dodaj komentarz