Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Prawie 8 milionów na drogi w Gminie Ostrowite

Przedstawiciele władz Gminy Ostrowite podpisali umowę z Firmą Budowlano-Usługową EKO-BUD s.c. Elżbieta, Jacek Majdeccy na realizację zadania pn. „Modernizację infrastruktury drogowej na obszarze gminy Ostrowite”.

-Wartość umowy opiewa na kwotę 7 944 360,83 zł, z czego 7 547 142,78 zł zostanie dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Warto nadmienić, iż są to najwyższe w historii Gminy Ostrowite otrzymane środki zewnętrzne.

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja dróg gminnych polegająca na remoncie nawierzchni jezdni. Przewidywana długość do wykonania remontu nawierzchni wynosi 39,168 km. Zadanie obejmuje rozebranie części podbudowy asfaltowej, mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy oraz wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej- relacjonuje wójt, Mateusz Wojciechowski.

Zadanie zostało podzielone na dwa etapy.

 

Etap 1 zostanie wykonany do 17 lipca 2022 roku i obejmuje następujący zakres prac:

1. Przebudowa drogi gminnej G 163P w miejscowości Kosewo;
2. Modernizacja drogi gminnej Nr G1005P polegającej na remoncie nawierzchni jezdni w m.
Ostrowite dz. 69, 244, Jarotki dz. 44;
3. Modernizacja drogi gminnej G1009P polegającej na remoncie nawierzchni jezdni w m.
Siernicze Małe dz. 184, 226;
4. Modernizacja drogi gminnej polegającej na remoncie nawierzchni jezdni w m. Kąpiel dz. 32/1,
29/2, 28/2, 32/3;
5. Modernizacja drogi gminnej G103P, G1001P polegającej na remoncie nawierzchni jezdni w
m. Naprusewo dz. 166, 131, 132, 225;
6. Modernizacja drogi gminnej G1021, G1020P polegającej na remoncie nawierzchni jezdni w m.
Sienno dz. 91/3, 73/1,34;
7. Modernizacja drogi gminnej G103P polegającej na remoncie nawierzchni jezdni w m.
Naprusewo dz. 166;
8. Modernizacja drogi gminnej polegającej na remoncie nawierzchni jezdni w m. Tomaszewo dz.
174/2, 173;
9. Modernizacja drogi gminnej polegającej na remoncie nawierzchni jezdni w m. Wiktorowo
obręb Tomaszewo dz. 11;
10. Modernizacja drogi gminnej G1002P polegającej na remoncie nawierzchni jezdni w m.
Tomiszewo dz. 24, Naprusewo dz.157;
11. Modernizacja drogi gminnej G1013P polegającej na remoncie nawierzchni jezdni w m.
Jarotki dz. 104;
12. Modernizacja drogi gminnej G1018P polegającej na remoncie nawierzchni jezdni w m.
Giewartów dz. 93/2, Mieczownica dz. 28, 43, 90/3, 117/3;
13. Modernizacja drogi gminnej G46P polegającej na remoncie nawierzchni jezdni w m. Stara
Olszyna dz. 142;
14. Modernizacja drogi gminnej polegającej na remoncie nawierzchni jezdni w m. Kania dz. 175;
15. Modernizacja drogi gminnej polegającej na remoncie nawierzchni jezdni ul Słoneczna w m.
Ostrowite część dz. 143/1;
16. Modernizacja drogi gminnej G1004P polegającej na remoncie nawierzchni jezdni Siernicze
Wielkie dz. część 50/3, 14, Skrzynka dz. część 190, 76.

 

Etap 2 zostanie zrealizowany do 17 grudnia 2023 roku i obejmuje następujący zakres prac:

1. Modernizacja drogi gminnej G30P, G1032P polegającej na remoncie nawierzchni jezdni w m.
Izdebno dz. 42, 62, Przecław dz. 17, Jarotki dz. 224/2, 224/1;
2. Modernizacja drogi gminnej G1020, G123P polegającej na remoncie nawierzchni jezdni w m.
Giewartów dz. 41, Giewartów Holendry dz. 101, 102, 67, Sienno dz. 21/1;
3. Modernizacja drogi gminnej polegającej na remoncie nawierzchni jezdni w m. Ostrowite dz.
143/1, Jarotki dz.36/1,36/2,182/1,182/2;
4. Modernizacja drogi gminnej polegającej na remoncie nawierzchni jezdni w m. Tomaszewo dz.
93/2 , 150/12;
5. Modernizacja drogi gminnej G1017P,G58P,G1025P,G1022P polegającej na remoncie
nawierzchni jezdni w m. Tomaszewo dz. 174/2, 205/2, Przecław dz.62, Kąpiel dz. 90, 153, 227;
6. Modernizacja drogi gminnej G1002P, G122P polegającej na remoncie nawierzchni jezdni
Kosewo dz. 53, Tomiszewo dz. 24, 41/5, 60/38;
7. Modernizacja drogi gminnej G1011P polegającej na remoncie nawierzchni jezdni m. Siernicze
Wielkie dz. 50/3;
8. Modernizacja drogi gminnej G11P polegającej na remoncie nawierzchni jezdni w m. Ostrowite
dz. 161;
9. Modernizacja drogi gminnej G1036P polegającej na remoncie nawierzchni jezdni w m.
Lucynowo obręb Szyszłowo dz. 367, 332, 351, 394/5.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz