Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Przestrzegali przed eksperymentowaniem z używkami

Policjanci wspierani przez strażaków i inne służby prowadzą działania związane z bezpieczeństwem wypoczywających w naszym powiecie dzieci i młodzieży.

Słupeccy funkcjonariusze odwiedzili w sierpniu obóz harcerski, który zorganizowano w miejscowości Kierz. Oprócz udzielania wskazówek, jak się zachować w sytuacjach zagrożenia, promowali kampanię ”Dopalacze niszczą życie”.

Ważne jest, aby przebywający na obozach harcerze mieli zapewniony bezpieczny wypoczynek i znali procedury postępowania związane z możliwością wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń np. pogodowych, przestępstw i wykroczeń popełnianych na szkodę uczestników, kontaktu z substancjami psychoaktywnymi itp.

Mundurowi m.in. rozmawiali z młodzieżą o wpływie dopalaczy i narkotyków na zachowanie oraz zdrowie człowieka, radzili gdzie szukać pomocy w kryzysowych sytuacjach.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz