Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Radni za Absolutorium dla Zarządu Powiatu

Votum zaufania oraz Absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok otrzymał Zarząd Powiatu Słupeckiego.

Dochody Powiatu  wyniosły 123 275 798,64 zł, a wydatki 125 234 700,96 zł. Dało to deficyt w kwocie 1 958 902,32 zł, który sfinansowany został przychodami budżetowym.

Do najważniejszych zrealizowanych inwestycji należały te związane z przebudową dróg. Największą była budowa nowego odcinka drogi powiatowej pomiędzy Powidzem, a Niezgodą oraz rozbudowa drogi powiatowej na odcinku Niezgoda – Kochowo.

Ponadto przebudowano drogi w miejscowości Giewartów, Młodojewo-Młodojewo Parcele, Jaroszyn-Ląd, Orchowo – Osówiec, Szydłówiec czy Powidz-Ostrowo.W 2021 roku powstał także odcinek ścieżki rowerowej Giewartów-Kosewo.

Dodatkowo pozyskano 1 300 000 zł  z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych , a także 1 213 936,50 zł w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na doposażenie nowej części słupeckiego szpitala.

Podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu Słupeckiego za udzieleniem Absolutorium głosowało 15 radnych, od głosu wstrzymał się Andrzej Kasprzyk. Nieobecny był Mariusz Król.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz