Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Radny pyta, dyrektor odpowiada

O brak udziału uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 3 w Słupcy w imprezach sportowych organizowanych przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy na V sesji Rady Miasta pytał radny Michał Ziemski. Podczas ostatnich obrad usłyszał wyczerpującą odpowiedź na swoje pytanie…

Od nowego roku szkolnego MOS organizuje rywalizację sportową także dla klas I-III, co jak się okazuje jest ewenementem w skali naszego województwa, a być może nawet kraju. Chodzi głównie o to, aby już od najmłodszych lat wskrzesić w uczniach ducha sportu i chęć do wspólnej zabawy poprzez rywalizację. Zawody cieszą się sporym zainteresowaniem szkół z całego powiatu słupeckiego. Na ostatnich dwóch, jakimi były indywidualne i sztafetowe biegi przełajowe zabrakło jednak przedstawicieli Szkoły Podstawowej nr 3 w Słupcy, która siłą rzeczy poprzez posiadanie klas sportowych na wyższym szczeblu jest kojarzona jako szkoła stawiająca na sport. Nieobecność uczniów słupeckiej placówki na tych zawodach poruszył na V Sesji radny, a zarazem prezes SPS Słupca Michał Ziemski, który polecił wystosować oficjalne pismo do dyrektor Agnieszki Orchowskiej z zapytaniem dlaczego na żadnych z tych dwóch imprez nie było reprezentantów słupeckiej Trójki. Odpowiedź na czwartkowej Sesji Rady Miasta odczytał w-ce burmistrz Tomasz Garsztka.

-Udział w imprezach organizowanych przez MOS jest dobrowolny, nie ma obowiązku uczestniczenia w nich. Reprezentacja uczniów klas I-III brała udział w dwóch wcześniejszych imprezach organizowanych przez MOS na hali sportowej tj. w Halowym turnieju sportowo-rekreacyjnym i Turnieju w dwa ognie.W planie pracy szkoły uwzględniono udział dzieci z klas I-III w dwóch innych imprezach sportowych organizowanych przez MOS w sezonie wiosennym- w Trójboju (28.08.) i w Turnieju sportowo-lekkoatletycznym (09.06.2015 r.) co uznałam za wystarczająco aktywy udział tej grupy wiekowej w ofercie sportowej MOS (łącznie 4 imprezy). Ponadto uczniowie biorą udział w wielu innych imprezach i formach ruchowych sprzyjających ich właściwemu rozwojowi motorycznemu– pisze w oficjalnym piśmie dyrektor SP 3 Agnieszka Orchowska. To nie jedyny argument, jaki przytacza na obronę swojej tezy. Kolejnym jest brak odpowiedniego do treningu boiska przy szkole. -Po konsultacjach z nauczycielami uznałam, że uczniowie naszej szkoły nie są wystarczająco przygotowani do tej konkurencji, a boiska za halą widowiskowo-sportową nie spełnia wymogów do trenowania biegów ze względu na stan podłoża (nierówny teren, dziury, zanieczyszczenie)– pisze dyrektor, która dodaje, że jej placówka to jedyna szkoła w mieście nieposiadająca boiska sportowego gwarantującego bezpieczeństwo w trakcie zajęć.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz