Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Regulamin

 

1. Poniższy regulamin określa zasady funkcjonowania lokalnego portalu informacyjnego  Twoja Słupca.

2. Korzystanie z portalu oznacza akceptację postanowień regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania.

3. Administratorem portalu jest Wojciech Lisiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Twoja Słupca.pl Wojciech Lisiak” pod adresem ul. Witolda Pileckiego 16/7, 62-400 Słupca, NIP: 784-244-70-53, który w dalszej części regulaminu zwany jest Redakcją.

4. Portal umożliwia wszystkim użytkownikom swobodne zapoznawanie się z redagowanymi na portalu treściami informacyjnymi, a także ich komentowanie.

5. W portalu możliwe jest zamieszczanie treści reklamowych po uprzednim skontaktowaniu się z Redakcją i zawarciu odrębnej umowy w tym celu.

6. Wszelkie pytania i wątpliwości, a także reklamacje związane z wszelkimi materiałami oraz usługami świadczonymi na portalu prosimy kierować na adres e-mail [email protected]

7. Redakcja portalu Twoja Słupca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam oraz treść komentarzy dodawanych przez użytkowników.

8. Redakcja portalu Twoja Słupca ma prawo do niepublikowania danego komentarza lub jego usunięcia bez podania przyczyny.

9. Każdy użytkownik portalu ma prawo do wyrażania swojej opinii, myśli i poglądów.

10. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach portalu Twoja Słupca treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady etykiety oraz propagujących przemoc i łamanie prawa.

11. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach portalu Twoja Słupca komentarzy lub informacji, które obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 – 196 Kodeksu karnego), obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego) i zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego).

12. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach portalu Twoja Słupca komentarzy lub informacji, które zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.).

13 .Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach portalu Twoja Słupca komentarzy lub informacji, które przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.).

14. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach portalu Twoja Słupca przekazów reklamowych oraz komentarzy lub informacji, które zawierają linki do innych stron internetowych.

15. Kopiowanie i rozpowszechniane treści zawartych w portalu bez wcześniejszej zgody redakcji portalu Twoja Słupca i podania źródła z jakiego pochodzą jest zabronione.

16. Kopiowanie i rozpowszechniane treści zawartych w portalu w celach zarobkowych bez wcześniej zgody redakcji portalu Twoja Słupca jest zabronione.

17. Redakcja Twoja Słupca ma prawo adiustować i edytować materiały wysłane przez czytelników przed publikacją.

18. Redakcja Twoja Słupca ma prawo odmówić publikacji danego materiału wysłanego przez czytelnika, bez podania przyczyny.

19. W celu korzystania z portalu niezbędne jest posiadanie dostępu do Internetu oraz skorzystanie z przeglądarki internetowej (np. Chrome, Internet Explorer, Safari).

20. Redakcja Twoja Słupca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania portalu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.

21. Redakcja Twoja Słupca zastrzega sobie prawo do wyłączenia stron portalu Twoja Słupca oraz możliwości usuwania artykułów i zdjęć na portalu bez podawania przyczyn takiego działania.

22. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania.