Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Remont pomnika odłożony

Strażakom z Zagórowa nie uda się w tym roku wyremontować pomnika założyciela jednostki, Konstantego Lidmanowskiego. Druhowie muszą czekać zgodę konserwatora zabytków.

O pomyśle strażaków, na wrześniowej sesji Rady Miejskiej Zagórowa, poinformował Krzysztof Jankowski. Komendant gminny OSP zaznaczył, że renowacja jest konieczna, ponieważ ostatni remont pomnika przeprowadzono w 1999 roku. Chodzi m.in. o wymianę elewacji frontowej oraz położenie płyt granitowych na mogile. Wstępnie, koszt przedsięwzięcia oszacowano na około 4 tys. zł. Druhowie zdecydowali, że sami zajmą się przeprowadzeniem niezbędnych prac, jednak poprosili o wsparcie finansowe na zakup materiałów. Dzięki wpłatom indywidualnych darczyńców oraz środkom własnym OSP, udało się już zebrać część kwoty. Pojawił się jednak inny problem, natury formalnej. Renowacja wymaga bowiem zgody konserwatora zabytków. Póki co zgody nie ma, dlatego wiadomo już, że zakładany wcześniej termin, czyli 1 listopada nie zostanie dotrzymany. Strażacy zapowiadają, że sprawą na pewno zajmą się w przyszłym roku, jak tylko warunki pogodowe na to pozwolą.

Konstanty Lidmanowski to polski działacz społeczny i lekarz. Urodził się 30 marca 1865 roku w Słupcy, a zmarł 6 stycznia 1943 roku w Zagórowie. Założył tamtejszą Ochotniczą Straż Pożarną, szkołę oraz Towarzystwo Pożyczkowo- Oszczędnościowe, którego był pierwszym udziałowcem. Zainicjował również budowę gmachu strażnicy z salą widowiskową. Oprócz OSP znalazło się tam również pomieszczenie dla Banku Ludowego. Prowadził też szpital, pierwotnie wydzielony z części własnego domu, a od 1910 roku w osobnym budynku.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz