Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Remontują salę słupeckiej OSP

Rozpoczął się już remont sali w budynku Ochotniczej straży pożarnej.

W ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pod nazwą „Rozwój usług społecznych świadczonych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Słupca”, a realizowanego przez nasz samorząd trwa adaptacja pomieszczeń użyczonych przez jednostkę Ochotniczej
Straży Pożarnej na potrzeby Klubu Seniora. Pomieszczenia zostaną wyremontowane i przystosowane do pełnienia funkcji opiekuńczej i prowadzenia działań integracyjnych.

Innym zadaniem w ramach projektu jest przeszkolenie i zatrudnienie 3 opiekunów osób starszych, którzy będą świadczyć usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 12 osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Prowadzone będzie również poradnictwo psychologa i prawnika dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, a także usługi wsparcia rodziny.

Ponadto zaplanowane jest utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego. Sprzęt został już zakupiony- informuje burmistrz, Michał Pyrzyk.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz