Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Remontują zabytkowe kościoły

W zabytkowych kościołach powiatu słupeckiego w Lądku, Cieninie Kościelnym i Młodojewie trwają prace konserwatorskie dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej.

Dzieła wykonane z drewna są efektem ludzkiej pracy i talentu. Większość z nich powstała w wiekach XVII – XIX i świadczą w głównej mierze o religijności, czasami również o ambicji i aspiracjach ich fundatorów. Niektóre z nich to unikatowe na europejską skalę dzieła sztuki. Drewniane zabytki są niezwykle kruche i wymagają pilnych prac konserwatorskich. Ich wrogiem jest nie tylko upływ czasu, ale również szkodniki żywiące się drewnem (ksylofagi).

Pracom konserwatorskim w ramach projektu poddano: w Lądku ołtarz główny, ołtarze boczne, konfesjonały, ambonę, chrzcielnicę, prospekt organowy, meble w zakrystii, feretrony, krucyfiksy i drzwi, w Cienie Kościelnym ołtarz główny, ołtarze boczne, ambonę, chrzcielnicę, prospekt organowy i chór muzyczny, feretron, krucyfiksy, kredencję zakrystyjną, a w Młodojewie ołtarz główny, tryptyk, chrzcielnicę i rzeźby, budynek kościoła.

Działania w Lądku, Cieninie Kościelnym i Młodojewie są częścią większego projektu obejmującego zabytkowe kościoły Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Zakłada on nie tylko konserwację drewnianych obiektów, ale także ich udostępnienie turystom. Działania promocyjne i informacyjne rozpisane zostały na dwa lata. W ramach projektu powstanie bezpłatna ulotka i przewodnik, funkcjonować będzie strona internetowa i aplikacja na urządzenia mobilne (wszystkie materiały w polskiej i angielskiej wersji językowej). Wnętrza kościołów będzie można zwiedzać wirtualnie.

Projekt “Renowacja i konserwacja drewnianych zabytków Archidiecezji Gnieźnieńskiej celem stworzenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej” został zrealizowany dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej (całkowita wartość projektu wyniosła 15 270 031,90 PLN, w tym dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: 12 979 527,11 PLN). Beneficjentem projektu jest 9 kościołów Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

 

 

FOTO: J. Tritt

Brak komentarzy

Dodaj komentarz