Rok działalności Klubu Seniora w Ciążeniu

Spotykają się już przez rok. Mowa o mieszkańcach z Gminy Lądek, którzy uczęszczają na zajęcia w ramach Klubu Seniora w Ciążeniu. Do tej pory na jego działalność przeznaczono ponad 80 000 zł. Prawie połowa sfinansowana została z rządowego programu Senior+. Wcześniej udało się również pozyskać dofinasowanie na remont budynku po byłym przedszkolu.     Aktualnie … Czytaj dalej Rok działalności Klubu Seniora w Ciążeniu